Temizlik Personeli Temini

Mersin Güney Temizlik kurumsal hizmetler firmaların temizlik departmanında çalıştırmak üzere personel ihtiyacının karşılanması yönünde de hizmet vermektedir. Temizlik personelleri, her sektörden şirketlerin görünmez kahramanlarıdır. Prestijinizi, itibarınızı ve sağlığınızı teslim edeceğiniz kadroyu özenle seçiyoruz.
Özel sektörde çalışmak üzere temizlik personellerinin temini hizmetini de sizlere sunmaktayız. Firmalarınızda sözleşmeli olarak çalıştıracağınız temizlik personelleri, işini ciddiye alan, sorumluluk bilinci yüksek alanında yeterli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olması kriterleri ile firmamızın alanında uzman kadrosu tarafından titizlikle seçilir ve sizin adınıza hizmet vermesi için temin edilir.
Firmamız, bünyenizde çalıştıracağınız personellerin kullanacağı malzeme ve materyalin tamamının karşılanması, bordrolama işlemlerinin üstlenilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması hizmetlerinin yanı sıra personelin ve personelden doğan bütün sorunların sorumluluğunu almaktadır.
Güvenilirliğimizi ve kaliteli hizmet anlayışımızı birincil tutarak, sizler için doğru personel seçimi yapmak, personel temini sağlamak ve personel sorumluluklarından kurtarmak için her zaman hizmet veriyoruz.

 

Bordrolama İşlemleri Ve Hizmet İçeriği

Bordrolama yasal mevzuat ve işletme gereksinimleri etrafında, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulup takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunlara bağlı yasal bildirimlerin yapıldığı bir süreçtir. İşletmeler bu yolla sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta ve ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden ve sorumluluklardan kurtulmaktadırlar.

Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin raporların hazırlanması,

Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi
(e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)

Ödenecek net ücretlerin ilgili banka hesaplarına aktarılması,

Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,

SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, müşterinin bilgilendirilmesi,

Merkez, işyeri ve şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,

Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel belge ve listelerin hazırlanması,

Personele ait personel giriş-çıkış ve bordro, izin bilgilerinin personele gönderilmesi,

İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,

İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,

Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, yasal değişiklikler konusunda firmanın bilgilendirilmesi,

Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi.

Temizlik Personel Temini Hizmetimiz Kapsamında Misyonumuz 

Kuruluşlarda çalışan personellerin sorunları ile ilgili geri bildirimleri almak ve çözümü sağlamak

Sahada çalışmakta olan personellerin koordinasyonu sağlamak

İstenilen kuruluşlarda personel tedariki ve organizasyonu sağlamak

Personel ve firma arasında ilgili evrak tedariki ve takibini yapmak

Yeni oluşumlar ve projelerle ilgili sıfırdan temizlik departmanı kurmak

Oluşturulan kadrolarla ilgili devamlılığı sağlamak ve genel merkezi bilgilendirmek

Mevcut operasyonda ihtiyaçları tespit etmek ve gerekirse personel sorumlusu görevlendirmek

Dönemsel personel kitlesi oluşturmak